دریافت اپلیکیشن

قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

نام ارز نرخ تومانی معامله تغییرات
تتر(usdt)
خرید : 50,880
فروش : 50,220
خرید فروش 0%
بیت‌کوین(btc)
خرید : 2,147,329,344
فروش : 2,119,474,836
خرید فروش واریز برداشت % -1.252
اتریوم
خرید : 114,077,539
فروش : 112,597,760
خرید فروش واریز برداشت % -3.104
بایننس کوین
خرید : 11,895,235
فروش : 11,740,934
خرید فروش واریز برداشت % -5.440
ریپل(XRP)
خرید : 31,599
فروش : 31,189
خرید فروش واریز برداشت % -4.343
کاردانو
خرید : 28,325
فروش : 27,957
خرید فروش واریز برداشت % -4.719
دوج کوین
خرید : 4,970
فروش : 4,906
خرید فروش واریز برداشت % -4.017
سولانا
خرید : 3,504,665
فروش : 3,459,204
خرید فروش واریز برداشت % -2.757
پالیگان
خرید : 43,248
فروش : 42,687
خرید فروش واریز برداشت % -9.965
اَوَلنچ
خرید : 1,792,706
فروش : 1,769,451
خرید فروش واریز برداشت % -4.846
ترون
خرید : 5,348
فروش : 5,278
خرید فروش واریز برداشت % -1.759
پولکادات
خرید : 339,085
فروش : 334,686
خرید فروش واریز برداشت % -4.443
شیبا(SHIB)
خرید : 0.49338336
فروش : 0.48698334
خرید فروش واریز برداشت % -3.932
لایت کوین
خرید : 3,722,177
فروش : 3,673,894
خرید فروش واریز برداشت % -2.932
سندباکس
خرید : 26,171
فروش : 25,832
خرید فروش واریز برداشت % -9.408
مانا
خرید : 25,109
فروش : 24,783
خرید فروش واریز برداشت % -9.233
اکسی
خرید : 367,150
فروش : 362,388
خرید فروش واریز برداشت % -8.358
آربیتروم
خرید : 54,996
فروش : 54,283
خرید فروش واریز برداشت % -1.866
فایل کوین
خرید : 239,355
فروش : 236,250
خرید فروش واریز برداشت % -5.374
فانتوم
خرید : 18,682
فروش : 18,440
خرید فروش واریز برداشت % -10.027
استلار
خرید : 6,403
فروش : 6,319
خرید فروش واریز برداشت % -3.596
مونرو
خرید : 8,604,317
فروش : 8,492,704
خرید فروش واریز برداشت % -1.046
یونی سواپ
خرید : 318,341
فروش : 314,211
خرید فروش واریز برداشت % -4.930
اتریوم کلاسیک
خرید : 1,022,474
فروش : 1,009,211
خرید فروش واریز برداشت % -5.312
کازماس
خرید : 508,195
فروش : 501,602
خرید فروش واریز برداشت % -6.409
بیت کوین کش
خرید : 11,867,760
فروش : 11,713,815
خرید فروش واریز برداشت % -2.948
کوساما
خرید : 1,514,565
فروش : 1,494,919
خرید فروش واریز برداشت % -6.810
آمپ
خرید : 204
فروش : 201
خرید فروش واریز برداشت % -6.157
کادنا
خرید : 34,319
فروش : 33,873
خرید فروش واریز برداشت % -8.758
بت
خرید : 11,891
فروش : 11,736
خرید فروش واریز برداشت % +2.557
سلو
خرید : 28,717
فروش : 28,344
خرید فروش واریز برداشت % -15.917
وی چین
خرید : 1,329
فروش : 1,312
خرید فروش واریز برداشت % -6.175
بیبی دوج
خرید : 0.00005088
فروش : 0.00005022
خرید فروش واریز برداشت % -1.866
چیلیز
خرید : 4,265
فروش : 4,210
خرید فروش واریز برداشت % -7.257
استاک
خرید : 46,280
فروش : 45,680
خرید فروش واریز برداشت % +2.404
زیلیکا
خرید : 1,158
فروش : 1,143
خرید فروش واریز برداشت % +5.627
ای کش
خرید : 2
فروش : 2
خرید فروش واریز برداشت % -7.743
فلو
خرید : 39,284
فروش : 38,775
خرید فروش واریز برداشت % -7.885
رونه
خرید : 302,212
فروش : 298,292
خرید فروش واریز برداشت % -5.852
هدرا
خرید : 3,617
فروش : 3,570
خرید فروش واریز برداشت % -14.015
نییر
خرید : 117,706
فروش : 116,179
خرید فروش واریز برداشت % -8.448
الراند
خرید : 3,234,950
فروش : 3,192,988
خرید فروش واریز برداشت % -4.996
نم(xem)
خرید : 1,880
فروش : 1,855
خرید فروش واریز برداشت % -6.443
تتا
خرید : 53,485
فروش : 52,791
خرید فروش واریز برداشت % -4.819
تزوس (XTZ)
خرید : 45,133
فروش : 44,547
خرید فروش واریز برداشت % -5.596
میکر (MKR)
خرید : 68,785,181
فروش : 67,892,920
خرید فروش واریز برداشت % -2.949
سینتتیکس
خرید : 222,088
فروش : 219,207
خرید فروش واریز برداشت % -5.430
کامپاند
خرید : 2,603,021
فروش : 2,569,255
خرید فروش واریز برداشت % -4.966
نئو (NEO)
خرید : 603,457
فروش : 595,629
خرید فروش واریز برداشت % -7.191
سوشی ‌سواپ
خرید : 62,379
فروش : 61,570
خرید فروش واریز برداشت % -5.788
آیکون(ICX)
خرید : 12,868
فروش : 12,701
خرید فروش واریز برداشت % -4.271
اوما (UMA)
خرید : 101,607
فروش : 100,289
خرید فروش واریز برداشت % -4.408
دش (DASH)
خرید : 1,650,038
فروش : 1,628,635
خرید فروش واریز برداشت % +1.464
گراف
خرید : 8,219
فروش : 8,112
خرید فروش واریز برداشت % -12.063
یرن.فایننس
خرید : 435,126,269
فروش : 429,481,942
خرید فروش واریز برداشت % -5.225
هارمونی
خرید : 829
فروش : 818
خرید فروش واریز برداشت % -9.531
آیوتا(IOTA)
خرید : 13,595
فروش : 13,419
خرید فروش واریز برداشت % -3.419
الگورند
خرید : 9,428
فروش : 9,306
خرید فروش واریز برداشت % -6.122
لوپرینگ
خرید : 12,277
فروش : 12,118
خرید فروش واریز برداشت % -12.858
کاوا
خرید : 39,437
فروش : 38,926
خرید فروش واریز برداشت % -4.577
زی کش
خرید : 1,572,294
فروش : 1,551,898
خرید فروش واریز برداشت % -10.103
راون کوین
خرید : 1,102
فروش : 1,088
خرید فروش واریز برداشت % -6.056
پنکیک سواپ
خرید : 119,619
فروش : 118,067
خرید فروش واریز برداشت % -6.160
بیت تورنت
خرید : 0.08084832
فروش : 0.07979958
خرید فروش واریز برداشت % +0.000
آیوتکس(IOTX)
خرید : 1,552
فروش : 1,532
خرید فروش واریز برداشت % -3.481
ایاس (EOS)
خرید : 39,305
فروش : 38,795
خرید فروش واریز برداشت % -4.060
انکر
خرید : 1,329
فروش : 1,312
خرید فروش واریز برداشت % -11.023
آوی
خرید : 4,627,078
فروش : 4,567,057
خرید فروش واریز برداشت % -3.008
انجین کوین
خرید : 16,348
فروش : 16,136
خرید فروش واریز برداشت % -8.422
سوایپ
خرید : 18,719
فروش : 18,476
خرید فروش واریز برداشت % +12.037
هلیوم
خرید : 233,794
فروش : 230,761
خرید فروش واریز برداشت % +0.000
اپه کوین
خرید : 84,583
فروش : 83,486
خرید فروش واریز برداشت % -3.097
ترا(LUNA)
خرید : 51,704
فروش : 51,034
خرید فروش واریز برداشت % -0.483
تراکلاسیک
خرید : 9
فروش : 9
خرید فروش واریز برداشت % +1.620
ایلان(ELON)
خرید : 0.00987072
فروش : 0.00974268
خرید فروش واریز برداشت % -1.866
بلاک توپیا
خرید : 129
فروش : 128
خرید فروش واریز برداشت % -1.866
سیمبل
خرید : 1,563
فروش : 1,542
خرید فروش واریز برداشت % -1.866
آسیس نتورک
خرید : 4,056
فروش : 4,004
خرید فروش واریز برداشت % -11.135
پکس گلد
خرید : 100,446,278
فروش : 99,143,320
خرید فروش واریز برداشت % -1.698
آرویو
خرید : 395,694
فروش : 390,561
خرید فروش واریز برداشت % -9.123
سایس کوین
خرید : 6,665
فروش : 6,579
خرید فروش واریز برداشت % -14.234
سلر
خرید : 971
فروش : 959
خرید فروش واریز برداشت % -10.000
رن
خرید : 3,144
فروش : 3,103
خرید فروش واریز برداشت % -6.330
دی جی بایت
خرید : 416
فروش : 410
خرید فروش واریز برداشت % -4.121
استورج
خرید : 33,347
فروش : 32,914
خرید فروش واریز برداشت % -6.493
گالم
خرید : 12,237
فروش : 12,078
خرید فروش واریز برداشت % -1.866
آنتولوژی
خرید : 11,628
فروش : 11,477
خرید فروش واریز برداشت % -6.297
هورایزن
خرید : 532,510
فروش : 525,603
خرید فروش واریز برداشت % +1.684
فلوکی
خرید : 2
فروش : 2
خرید فروش واریز برداشت % -1.866
Pepe
خرید : 0.07311456
فروش : 0.07216614
خرید فروش واریز برداشت % -1.866