دریافت اپلیکیشن

تا

اعترافات جدید در پرونده مدیرعامل FTX؛ از رشوه به چینی‌ها تا دریافت سرمایه از ولیهعد سعودی

اعترافات جدید در پرونده مدیرعامل FTX؛ از رشوه به چینی‌ها تا دریافت سرمایه از ولیهعد سعودی

به گزارش بیت ارز : بررسی ابعاد و جزئیات جدیدی از جمله ارتباطات با چین و دستکاری مدارک که کارولین الیسیون در محضر دادگاه از پرونده سم بنکمن-فرید فاش کرده است. خواندن کامل این خبر

23/07/1402
1 دقیقه