دریافت اپلیکیشن

رسید

بیت‌کوین به 10,000 دلار خواهد رسید!

بیت‌کوین به 10,000 دلار خواهد رسید!

به گزارش بیت ارز و به نقل از سایت اتحادیه طلا و جواهر , بیت‌کوین اکنون تحت فشارهای نزولی قرار دارد. با این‌که برخی از تحلیلگران به آینده‌ بیت‌کوین خوش‌بین هستند، برخی دیگر نیز سقوط شدید آن را پیش‌بینی می‌کنند. خواندن کامل این خبر

31/05/1402
1 دقیقه
آیا قیمت ریپل به 100 دلار خواهد رسید؟

آیا قیمت ریپل به 100 دلار خواهد رسید؟

به گزارش بیت ارز و به نقل از سایت اتحادیه طلا و جواهر , با توجه به پیروزی احتمالی ریپل در دادگاه و همچنین، احتمال رشد قابل توجه قیمت بیت کوین، برخی تحلیلگران رسیدن قیمت ریپل به 100 دلار را بعید نمی‌دانند. خواندن کامل این خبر

21/05/1402
1 دقیقه
آیا قیمت ریپل به 100 دلار خواهد رسید؟

آیا قیمت ریپل به 100 دلار خواهد رسید؟

به گزارش بیت ارز و به نقل از سایت اتحادیه طلا و جواهر , با توجه به پیروزی احتمالی ریپل در دادگاه و همچنین، احتمال رشد قابل توجه قیمت بیت کوین، برخی تحلیلگران رسیدن قیمت ریپل به 100 دلار را بعید نمی‌دانند. خواندن کامل این خبر

21/05/1402
1 دقیقه
آیا قیمت ریپل به 100 دلار خواهد رسید؟

آیا قیمت ریپل به 100 دلار خواهد رسید؟

به گزارش بیت ارز و به نقل از سایت اتحادیه طلا و جواهر , با توجه به پیروزی احتمالی ریپل در دادگاه و همچنین، احتمال رشد قابل توجه قیمت بیت کوین، برخی تحلیلگران رسیدن قیمت ریپل به 100 دلار را بعید نمی‌دانند. خواندن کامل این خبر

21/05/1402
1 دقیقه
آیا قیمت ریپل به 100 دلار خواهد رسید؟

آیا قیمت ریپل به 100 دلار خواهد رسید؟

به گزارش بیت ارز و به نقل از سایت اتحادیه طلا و جواهر , با توجه به پیروزی احتمالی ریپل در دادگاه و همچنین، احتمال رشد قابل توجه قیمت بیت کوین، برخی تحلیلگران رسیدن قیمت ریپل به 100 دلار را بعید نمی‌دانند. خواندن کامل این خبر

21/05/1402
1 دقیقه
آیا قیمت ریپل به 100 دلار خواهد رسید؟

آیا قیمت ریپل به 100 دلار خواهد رسید؟

به گزارش بیت ارز و به نقل از سایت اتحادیه طلا و جواهر , با توجه به پیروزی احتمالی ریپل در دادگاه و همچنین، احتمال رشد قابل توجه قیمت بیت کوین، برخی تحلیلگران رسیدن قیمت ریپل به 100 دلار را بعید نمی‌دانند. خواندن کامل این خبر

21/05/1402
1 دقیقه
آیا قیمت ریپل به 100 دلار خواهد رسید؟

آیا قیمت ریپل به 100 دلار خواهد رسید؟

به گزارش بیت ارز و به نقل از سایت اتحادیه طلا و جواهر , با توجه به پیروزی احتمالی ریپل در دادگاه و همچنین، احتمال رشد قابل توجه قیمت بیت کوین، برخی تحلیلگران رسیدن قیمت ریپل به 100 دلار را بعید نمی‌دانند. خواندن کامل این خبر

21/05/1402
1 دقیقه