دریافت اپلیکیشن

صعود

سه التکوین در آستانه‌ی صعود

سه التکوین در آستانه‌ی صعود

به گزارش بیت ارز و به نقل از سایت اتحادیه طلا و جواهر , به عقیده‌ یکی از تحلیلگران مشهور بازار کریپتو با نام مایکل ون دی پوپ، قیمت بیت کوین و سه التکوین به طور بالقوه می‌تواند در این هفته به سطوح بالاتر برسد. خواندن کامل این خبر

23/05/1402
1 دقیقه
لایت‌کوین، همچنان امیدوار به صعود!

لایت‌کوین، همچنان امیدوار به صعود!

به گزارش بیت ارز و به نقل از سایت اتحادیه طلا و جواهر , هاوینگ لایت‌کوین انجام شد، ولی قیمت آن افزایش نیافت. با وجود این، بین هاوینگ قبلی و جهش قابل توجه قیمت لایت‌کوین نیز فاصله وجود داشت. خواندن کامل این خبر

19/05/1402
1 دقیقه
لایت‌کوین، همچنان امیدوار به صعود!

لایت‌کوین، همچنان امیدوار به صعود!

به گزارش بیت ارز و به نقل از سایت اتحادیه طلا و جواهر , هاوینگ لایت‌کوین انجام شد، ولی قیمت آن افزایش نیافت. با وجود این، بین هاوینگ قبلی و جهش قابل توجه قیمت لایت‌کوین نیز فاصله وجود داشت. خواندن کامل این خبر

19/05/1402
1 دقیقه
شیبااینو همچنان بر مدار صعود

شیبااینو همچنان بر مدار صعود

به گزارش بیت ارز و به نقل از سایت اتحادیه طلا و جواهر , با افزایش هیجان‌های ناشی از انتشار خبری مبنی بر راه‌اندازی قریب‌الوقوع شیباریوم، مومنتوم صعودی قدرتمندی در بازار شیبا اینو شکل گرفته است. خواندن کامل این خبر

19/05/1402
1 دقیقه
شیبااینو همچنان بر مدار صعود

شیبااینو همچنان بر مدار صعود

به گزارش بیت ارز و به نقل از سایت اتحادیه طلا و جواهر , با افزایش هیجان‌های ناشی از انتشار خبری مبنی بر راه‌اندازی قریب‌الوقوع شیباریوم، مومنتوم صعودی قدرتمندی در بازار شیبا اینو شکل گرفته است. خواندن کامل این خبر

19/05/1402
1 دقیقه
شیبااینو همچنان بر مدار صعود

شیبااینو همچنان بر مدار صعود

به گزارش بیت ارز و به نقل از سایت اتحادیه طلا و جواهر , با افزایش هیجان‌های ناشی از انتشار خبری مبنی بر راه‌اندازی قریب‌الوقوع شیباریوم، مومنتوم صعودی قدرتمندی در بازار شیبا اینو شکل گرفته است. خواندن کامل این خبر

19/05/1402
1 دقیقه
شیبااینو همچنان بر مدار صعود

شیبااینو همچنان بر مدار صعود

به گزارش بیت ارز و به نقل از سایت اتحادیه طلا و جواهر , با افزایش هیجان‌های ناشی از انتشار خبری مبنی بر راه‌اندازی قریب‌الوقوع شیباریوم، مومنتوم صعودی قدرتمندی در بازار شیبا اینو شکل گرفته است. خواندن کامل این خبر

19/05/1402
1 دقیقه
شیبااینو همچنان بر مدار صعود

شیبااینو همچنان بر مدار صعود

به گزارش بیت ارز و به نقل از سایت اتحادیه طلا و جواهر , با افزایش هیجان‌های ناشی از انتشار خبری مبنی بر راه‌اندازی قریب‌الوقوع شیباریوم، مومنتوم صعودی قدرتمندی در بازار شیبا اینو شکل گرفته است. خواندن کامل این خبر

19/05/1402
1 دقیقه
شیبااینو همچنان بر مدار صعود

شیبااینو همچنان بر مدار صعود

به گزارش بیت ارز و به نقل از سایت اتحادیه طلا و جواهر , با افزایش هیجان‌های ناشی از انتشار خبری مبنی بر راه‌اندازی قریب‌الوقوع شیباریوم، مومنتوم صعودی قدرتمندی در بازار شیبا اینو شکل گرفته است. خواندن کامل این خبر

19/05/1402
1 دقیقه
شیبااینو همچنان بر مدار صعود

شیبااینو همچنان بر مدار صعود

به گزارش بیت ارز و به نقل از سایت اتحادیه طلا و جواهر , با افزایش هیجان‌های ناشی از انتشار خبری مبنی بر راه‌اندازی قریب‌الوقوع شیباریوم، مومنتوم صعودی قدرتمندی در بازار شیبا اینو شکل گرفته است. خواندن کامل این خبر

19/05/1402
1 دقیقه