دریافت اپلیکیشن

فروش

اتهام جدید به بایننس؛ کاربران معتقدند این صرافی با فروش بیت کوین از قیمت BNB حمایت می‌کند

اتهام جدید به بایننس؛ کاربران معتقدند این صرافی با فروش بیت کوین از قیمت BNB حمایت می‌کند

به گزارش بیت ارز : جدیدترین اتهام وارد شده به صرافی بایننس این است که این اکسچنج برای حمایت از رمزارز خود یعنی بایننس کوین (BNB)، بیت کوین مشتریان را می‌فروشد!  خواندن کامل این خبر

01/06/1402
1 دقیقه
فروش بیت‌کوین برای توقف سقوط بایننس‌کوین

فروش بیت‌کوین برای توقف سقوط بایننس‌کوین

به گزارش بیت ارز و به نقل از سایت اتحادیه طلا و جواهر , سقوط قیمت بایننس کوین و افزایش فشارهای نظارتی بر آن باعث نگرانی بایننس شده است. از این رو، این صرافی برای حفظ ثبات خود به فروش بیت کوین روی آورده است. خواندن کامل این خبر

01/06/1402
1 دقیقه
فروش بیت‌کوین برای توقف سقوط بایننس‌کوین

فروش بیت‌کوین برای توقف سقوط بایننس‌کوین

به گزارش بیت ارز و به نقل از سایت اتحادیه طلا و جواهر , سقوط قیمت بایننس کوین و افزایش فشارهای نظارتی بر آن باعث نگرانی بایننس شده است. از این رو، این صرافی برای حفظ ثبات خود به فروش بیت کوین روی آورده است. خواندن کامل این خبر

01/06/1402
1 دقیقه
فروش بیت‌کوین برای توقف سقوط بایننس‌کوین

فروش بیت‌کوین برای توقف سقوط بایننس‌کوین

به گزارش بیت ارز و به نقل از سایت اتحادیه طلا و جواهر , سقوط قیمت بایننس کوین و افزایش فشارهای نظارتی بر آن باعث نگرانی بایننس شده است. از این رو، این صرافی برای حفظ ثبات خود به فروش بیت کوین روی آورده است. خواندن کامل این خبر

01/06/1402
1 دقیقه
فروش بیت‌کوین برای توقف سقوط بایننس‌کوین

فروش بیت‌کوین برای توقف سقوط بایننس‌کوین

به گزارش بیت ارز و به نقل از سایت اتحادیه طلا و جواهر , سقوط قیمت بایننس کوین و افزایش فشارهای نظارتی بر آن باعث نگرانی بایننس شده است. از این رو، این صرافی برای حفظ ثبات خود به فروش بیت کوین روی آورده است. خواندن کامل این خبر

01/06/1402
1 دقیقه
فروش بیت‌کوین برای توقف سقوط بایننس‌کوین

فروش بیت‌کوین برای توقف سقوط بایننس‌کوین

به گزارش بیت ارز و به نقل از سایت اتحادیه طلا و جواهر , سقوط قیمت بایننس کوین و افزایش فشارهای نظارتی بر آن باعث نگرانی بایننس شده است. از این رو، این صرافی برای حفظ ثبات خود به فروش بیت کوین روی آورده است. خواندن کامل این خبر

01/06/1402
1 دقیقه
فروش بیت‌کوین برای توقف سقوط بایننس‌کوین

فروش بیت‌کوین برای توقف سقوط بایننس‌کوین

به گزارش بیت ارز و به نقل از سایت اتحادیه طلا و جواهر , سقوط قیمت بایننس کوین و افزایش فشارهای نظارتی بر آن باعث نگرانی بایننس شده است. از این رو، این صرافی برای حفظ ثبات خود به فروش بیت کوین روی آورده است. خواندن کامل این خبر

01/06/1402
1 دقیقه
فروش بیت‌کوین برای توقف سقوط بایننس‌کوین

فروش بیت‌کوین برای توقف سقوط بایننس‌کوین

به گزارش بیت ارز و به نقل از سایت اتحادیه طلا و جواهر , سقوط قیمت بایننس کوین و افزایش فشارهای نظارتی بر آن باعث نگرانی بایننس شده است. از این رو، این صرافی برای حفظ ثبات خود به فروش بیت کوین روی آورده است. خواندن کامل این خبر

01/06/1402
1 دقیقه
فروش بیت‌کوین برای توقف سقوط بایننس‌کوین

فروش بیت‌کوین برای توقف سقوط بایننس‌کوین

به گزارش بیت ارز و به نقل از سایت اتحادیه طلا و جواهر , سقوط قیمت بایننس کوین و افزایش فشارهای نظارتی بر آن باعث نگرانی بایننس شده است. از این رو، این صرافی برای حفظ ثبات خود به فروش بیت کوین روی آورده است. خواندن کامل این خبر

31/05/1402
1 دقیقه
فروش بیت‌کوین برای توقف سقوط بایننس‌کوین

فروش بیت‌کوین برای توقف سقوط بایننس‌کوین

به گزارش بیت ارز و به نقل از سایت اتحادیه طلا و جواهر , سقوط قیمت بایننس کوین و افزایش فشارهای نظارتی بر آن باعث نگرانی بایننس شده است. از این رو، این صرافی برای حفظ ثبات خود به فروش بیت کوین روی آورده است. خواندن کامل این خبر

31/05/1402
1 دقیقه